Makeup tutorials – Hướng dẫn lớp nền căng bóng cho mùa đông – Makeup for man & for everyoneVì đây là video đầu tiên nên có rất nhiều thiếu sót về kinh nghiệm củng như những kỷ thuật dựng và góc quay , hy vọng mọi người thông cảm, make up tông cam đất

Xem thêm các bài viết Khỏe Đẹp:https://surprisedfarmer.com/category/khoe-dep

One thought on “Makeup tutorials – Hướng dẫn lớp nền căng bóng cho mùa đông – Makeup for man & for everyone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *