Lễ chào cờ năm mới 2018 tại Thiên An Môn. / Flag Raising Ceremony at Tiananmen on New Year of 2018.Lễ chào cờ năm mới 2018 tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Ban phước Trung Quốc! Luôn luôn thịnh vượng! Long sống Trung Quốc!

Flag Raising Ceremony at Tiananmen Square on New Year of 2018.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/giai-tri

One thought on “Lễ chào cờ năm mới 2018 tại Thiên An Môn. / Flag Raising Ceremony at Tiananmen on New Year of 2018.

  • Cho em xin tên mấy bài trong đó với ạ, với cái khúc nhạc dạo đầu là gì ấy ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *