Lập đọc và phân tích BCTC | Huong dan lap bao cao ket qua kinh doanhKhóa học online LẬP, ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH. Giúp bạn hiểu cặn kẽ kết cấu báo cáo tài chính, đạt được kỹ năng lập các báo cáo tài chính, lập các bảng phân tích cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, phân tích biểu đồ các số liệu tài chính và phân tích chỉ số tài chính.
Liên hệ học: | Email: dangky@startup.edu.vn

(Đăng ký để được xem Video HD và các chú thích tốt hơn).

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

One thought on “Lập đọc và phân tích BCTC | Huong dan lap bao cao ket qua kinh doanh

  • Xem chất lượng video tốt hơn và nhiều video hơn tại đây:
    http://www.giamdoc.net/lap-bao-cao-tai-chinh-va-phan-tich-bctc.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *