2 thoughts on “làm thế nào để giàu có từ nông nghiệp

  • tôi phát cách mặt đất tầm một đến vài cm phát như vậy rất nhanh ,phát được sát đất thì càng tốt có điều lâu hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *