One thought on “Kịch giới thiệu ngành công nghệ kỹ thuật môi trường

  • Xem Thêm Tại Đây : http://daihoctaynguyen.vn
    Ai là học sinh-sinh viên Trường DHTN thì tham gia vào đây : https://www.facebook.com/groups/nhomtruongdaihoctaynguyen
    Like và shae video này cho các bạn khác cùng xem nhé ^_^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *