2 thoughts on “Không có nhiều tiền, làm sao mua bất động sản Nguyễn Mạnh Hà Think Big Kinh doanh bất động sản

  • Cho hỏi là nếu mình giới Thiệu và quảng cáo xong mà người mua họ lướt qua mình đến với người bán thì phải làm thế nào ạ.chứ quảng cáo và giới Thiệu chả nhẽ không đuợc gì

  • Nếu nợ ..để sở hữu BĐS mà phải vay… Rồi kinh doang ko thành công thì rất rách việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *