5 thoughts on “Khảo sát thị trường bất động sản Vân Đồn dự án Phương Đông lấn biển

  • ở việt nam đi xem dự án toàn bị lừa.. toàn võ mồm như đúng rồi.. ghét vl

  • vậy là toàn người Việt NAM thuê à các đại gia .mở mấy cái sòng bài cho a em đất liền nghé chơi ok qúa 3/ cực đoan có tiền qua đây chơi đi cứ ở caliphọt tụt quần thấy hoài….

  • Đặc khu kinh tế mà đường bé tí não ngắn nhìn rộng ra thượng Hải hồng công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *