Kết hợp hàm BS_VLOOKUP và BS_HLOOKUP lọc dữ liệu hai chiều | lọc cột trong excelHàm BS_Vlookup lọc theo chiều dọc, bao bên ngoài bởi BS_Hlookup sẽ cho ta công thức lọc hai chiều. Chỉ một công thức trả về một mảng động, tự co giãn tốc độ chạy rất nhanh dù dữ liệu lớn.
(*) Download Add-in A-Tools: , lọc cột trong excel.

Xem thêm các bài viết Công Nghệ:https://surprisedfarmer.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *