I.5 Tài chính định lượng | Định giá theo nguyên lý no-arbitrage (Không có cơ hội chênh lệch giá)I.5 Định giá theo nguyên lý no-arbitrage (Không có cơ hội chênh lệch giá)

Khóa học miễn phí bằng tiếng việt trên Udemy – trang web dạy học trực tuyến hàng đầu:

Các khóa học khác:

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

2 thoughts on “I.5 Tài chính định lượng | Định giá theo nguyên lý no-arbitrage (Không có cơ hội chênh lệch giá)

  • Xem thêm chuỗi bài giảng tài chính định lượng: http://bit.ly/ToanTaiChinh
    Để nhận xét/góp ý về video và theo dõi thêm các video mới:
    ► Đăng ký kênh: http://bit.ly/DaHoang
    ► Like Facebook: https://www.facebook.com/XSTKKTL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *