One thought on “Hướng dẫn Tập luyện đơn giản để nâng cao sức khỏe cho người viêm xoang mũi

  • Anh nên quay gần mặt hơn để bà con có thể nhìn rõ động tác và vị trí các huyệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *