Hướng dẫn kết xuất Báo cáo tài chính gửi Tổng kế toán KBNN trên Phần mềm DAS 10Video này hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm DAS 10, kết xuất Báo cáo tài chính dạng XML sau đó gửi lên Tổng kế toán Kho bạc Nhà nước. Nếu…

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *