2 thoughts on “Hướng dẫn học sinh lớp 12 làm hồ sơ xét tuyển học bạ vào các trường Đại học

  • các bạn tỉnh lâm đồng vào trang website này xem mã trường, mã tỉnh …. nhé
    https://thi.tuyensinh247.com/danh-sach-ma-truong-thpt-tinh-lam-dong-c24a21783.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *