hướng dẫn giải đề thi học kì 1 môn hóa 8#emilychemistryaerobic
Câu 1. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?
A. Sáng sớm, khi mặt trời mọc sương mù tan dần.
B. Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo thành mưa.
C. Hòa tan muối vào nước tạo thành dung dịch nước muối.
D. Chuối chín (*)
Câu 2. Trong các nhóm công thức hóa học sau nhóm nào toàn đơn chất?
A. CH4, H2SO4, NO2, CaCO3. B. K, N2, Na, H2, O2.
C. Cl2, Br2, H2O, Na. D. CH4, FeSO4, CaCO3, H3PO4.
Câu 3. Cho biết Fe (III), SO4 (II), công thức hóa học nào viết đúng?
A. FeSO4. B. Fe(SO4)2. C. Fe2SO4. D. Fe2(SO4)3.
Câu 4. Phân tử khối của FeSO4 là:
A.152g. B. 152 đvC. C.152. D. Cả B và C đều đúng.
Câu 5. Khi quan sát một hiện tượng, dấu hiệu nào cho thấy có phản ứng hóa học xảy ra?
A. Có chất kết tủa (chất không tan) B. Có sự thay đổi màu sắc.
C. Có chất khí thoát ra (chất bay hơi). D. Một trong số các dấu hiệu trên.
Câu 6. Có phương trình hóa học: H2 + O2  H2O. Theo định luật bảo toàn khối lượng thì:
A. m H2 + mO2 = mH2O. B. mH2 = mO2 + mH2O
C. mO2 = mH2 + mH2O. D. mH2- mO2 = mH2O.
Câu 7. Phản ứng hóa học là:
A. Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.
B. Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác.
C. Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.
D. Quá trình thay đổi hình dạng vật thể
Câu 8. Cho phương trình hóa học: 4Al + 3O2  2Al2O3. Biết khối lượng của Al tham gia phản ứng là 1,35g, lượng Al2O3 thu được là 2,5g. Vậy lượng O2 đã tham gia phản ứng là bao nhiêu?
A. 1.,5g. B. 1,15g. C. 1,1g. D. 3,85g.
Câu 9. Để tính thể tích chất khí (đktc) ta vận dụng công thức nào?
A. n = m x M. B. m = n x M. C. V = n x 22.4. D. V = n x 24.
Câu 10. Để tính được khối lượng chất tham gia hay sản phẩm ta vận dụng công thức nào?
A. m = n x M. B. M = m: n. C. m = n: M. D. M = m: n
Câu 11. Khí H2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?
A. Nặng hơn không khí 0,069 lần. B. Nhẹ hơn không khí 0,069 lần.
C. Nặng hơn không khí 14,5 lần. D. Nhẹ hơn không khí 14,5 lần.(*)
Câu 12. Trong công thức hóa học: CaCO3. Tỉ lệ số mol của các nguyên tố Ca: C: O là:
A. 1: 1: 1. B. 1: 1: 2. C. 1: 1: 3. D. 2: 1: 3.
Facebook
Blogger:

Xem thêm các bài viết Giáo Dục:https://surprisedfarmer.com/category/giao-duc

Leave a Reply