Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin đoàn viên | Phần mềm quản lý đoàn viên công đoànVideo hướng dẫn chi tiết cách chỉnh sửa thông tin đoàn viên công đoàn:
1. CĐCS sửa thông tin đoàn viên trên phần mềm
2. CĐCS gửi yêu cầu đề nghị công đoàn cấp trên phê duyệt
3. CĐ cấp trên tiếp nhận yêu cầu và phê duyệt
4. Thông tin mới của đoàn viên được cập nhật lên phần mềm
Link thử nghiệm phần mềm:
Link chính thức:

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *