Hội thảo: Bảo vệ môi trường trong hệ thống các Khu công nghiệp ở Việt Nam – Phần 1Nội dung Hội thảo: “Bảo vệ môi trường trong hệ thống các khu công nghiệp ở Việt Nam: Các lỗ hổng chính sách, vấn đề minh bạch thông tin và tác động đối với cộng đồng” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức ngày 27/12/2013 tại TP. HCM

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/moi-truong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *