Học Viện Tài Chính tuyển sinh liên thông năm học 2013HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC NĂM 2013

– Ngành đào tạo: Kế Toán Doanh Nghiệp, Tài Chính Ngân Hàng

1. Thời gian, loại hình đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp:

– Thời gian đào tạo: 03 học kỳ ( 15 Tháng ),loại hình đào tạo hệ chính quy.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân hệ chính qui của Học Viện Tài Chính.

Chi tiết xem tại

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *