5 thoughts on “Học sinh chế tạo máy lọc nước mặn thành ngọt | VTC

  • NHỮNG TÊN BẰNG CẤP THẬT, KIẾN THỨC GIẢ THÌ GỌI BỌN THẦN NHÍ NÀY LÀ ÔNG TỔ

  • tuổi trẻ phải nỗ lực học tập và nghiên cứu khoa học như em Lợi thì tương lai đất nước mới mong phát triển tốt được, còn mấy anh tối ngày cày ải game online thì  chẳng có hy vọng gì , chắc chỉ ăn bám bố mẹ mà thôi. chúc em thành công trong dự án của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *