Hiệu quả kinh tế từ các mô hình nông nghiệp đô thị tại Bình DươngPhim khoa học: Hiệu quả kinh tế từ các mô hình nông nghiệp đô thị tại Bình Dương được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu thiết bị và Công nghệ phục vụ Nông nghiệp – Nông thôn.

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
Trụ sở: 51A Lý Tự Trọng – Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại & Fax: (+84) 0511 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com
Website:

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *