Hệ thống xử lý nước thải – KCN Dệt Nhuộm TMTC Tây NinhTỔNG QUAN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM – KCN TMTC TỈNH TÂY NINH
Dự án được nhà thầu: Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang thực hiện. Nước sau khi xử lý theo tiêu chuẩn: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. Với tổng công suất Q= 40.000m3/ngày.đêm.
Doanh nghiệp cần tư vấn về lĩnh vực môi trường liên hệ: 08.3984.6640

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/moi-truong

One thought on “Hệ thống xử lý nước thải – KCN Dệt Nhuộm TMTC Tây Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *