HÀM FV TRONG EXCEL | NHÓM CÁC HÀM TÀI CHÍNH TRONG EXCEL TÀI CHÍNH | các hàm tài chính trong excelHÀM FV TRONG EXCEL | CÁC HÀM TÀI CHÍNH TRONG EXCEL TÀI CHÍNH
NHÓM HÀM TÀI CHÍNH
Ý nghĩa của hàm FV: Hàm thực hiện tính toán và trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư dựa trên mức lãi suất cố định
Cú pháp: FV(rate,nper,pmt,[pv],[type])
rate: Lãi suất theo kỳ hạn, là tham số bắt buộc
nper: Tổng số kỳ hạn thanh toán, là tham số bắt buộc.
pmt: Số tiền thanh toán từng kỳ, là tham số bắt buộc.
pv: Giá trị hiện tại hay ban đầu của khoản đầu tư, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua mặc định là 0.
type: Giá trị xác định thời điểm thanh toán, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:
+ type = 0 : thanh toán cuối kỳ.
+ type = 1 : thanh toán đầu kỳ.
Chú ý:
– Phải sử dụng đơn vị nhất quán giữa các tham số.
– Trong các tham số, số tiền mặt phải chi trả được thể hiện bằng số âm, séc, chia cổ tức được thể hiện bằng số dương.
Link đăng ký theo dõi kênh:
………………………………………….
Bạn hãy theo dõi kênh bằng cách Đăng ký, Like và share ủng hộ mình nhé.
CHÚC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
© Bản quyền thuộc về Tin học ứng dụng.
Xin cảm ơn., các hàm tài chính trong excel.

Xem thêm các bài viết Công Nghệ:https://surprisedfarmer.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *