[GIS News] Hệ thống quan trắc môi trường nước tại Đà Nẵng (Water environment observing in Da Nang)Hệ thống quan trắc tự động môi trường nước tại Đà Nẵng
(Automated observing system of water environment in Da Nang city)

Tài trợ cho tôi nếu bạn mong muốn tôi làm nhiều video hữu ích hơn nữa bằng cách click xem quảng cáo trong video của tôi!
Donate me if you desire me to make more useful videos by click ads on my video or support directly on Paypal (

Email:
Website:
Linkedin:
ResearchGate:
Academia.edu:
Facebook:
Youtube:

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/moi-truong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *