Giao Lưu Vệ Sinh Công Nghiệp Tại DakLak 26,27/10/2019Với tiêu đề ” Truyền Cảm Hứng – Vững Tương Lai ” – Gia đình là điều tuyệt vời nhất trên thế giới . Đã quy tụ hơn 100 anh chị em và gia đình cả nước về tham dự buổi Giao lưu tại Tây Nguyên ngày 26/10/2019 thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cười như chưa bao giờ được cười .. cười vì hạnh phúc . cười vì vui sướng . Cảm ơn vì tất cả

Xem thêm các bài viết Môi Trường:https://surprisedfarmer.com/category/moi-truong

One Response to “Giao Lưu Vệ Sinh Công Nghiệp Tại DakLak 26,27/10/2019”
  1. Vệ Sinh Công Nghiệp Hoàng Phúc Nha Trang December 2, 2019

Leave a Reply