2 thoughts on “Gian nan tiếp cận vốn vay ưu đãi ngân hàng

  • ngân hàng và nhà nước miệng thì tuyên truyền chống tiền giá lãi xuất cao của bọn đầu gấu! nhưng muốn vay được là 1 câu chuyện dài😅😅😅 cũng như không nói! nhưng kinh doanh mà lấy tiền cho vay thì dễ đòi lại khi nó thất bại đòi lại thì khó!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *