Giá xăng dầu mới nhất ngày 14/7/2020|Giá xăng dầu trong nước ổn định, thế giới giảmGiá xăng dầu mới nhất ngày 14/7/2020|Giá xăng dầu trong nước ổn định, thế giới giảm
Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa quyết định giữ nguyên giá bán các mặt hàng xăng dầu trên thị trường.
Theo đó, liên Bộ đã thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 50 đồng/lít), xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít (bằng kỳ trước), dầu diesel ở mức 500 đồng/lít (kỳ trước là 600 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (bằng kỳ trước) và dầu mazut trích lập ở mức 300 đồng/kg (bằng kỳ trước).
Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 961 đồng/lít (kỳ trước chi 900 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 526 đồng/lít, dầu diesel ở mức 167 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu hỏa ở mức 88 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu mazut ở mức 254 đồng/kg (kỳ trước không chi).
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được giữ ổn định so với giá hiện hành.
Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 14.258 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 14.973 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 12.114 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 10.038 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 10.903 đồng/kg.
#giá_xăng_dầu_mới_nhất

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/moi-truong

12 thoughts on “Giá xăng dầu mới nhất ngày 14/7/2020|Giá xăng dầu trong nước ổn định, thế giới giảm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *