FBNC – Đến cuối 2015: Cho vay bất động sản đã chiếm 10,3% tổng dư nợTheo quan điểm vừa được ngân hàng nhà nước công bố, sửa đổi thông tư 36 là cần thiết để đảm bảo an toàn cho hoạt động của ngân hàng. Hiện tại, những rủi ro mới trong hoạt động ngân hàng đang đang gia tăng. Trong đó, có hiện tượng tỷ trọng cho vay đối với khu vực bất động sản đang chiếm tỷ lệ lớn và vẫn tiếp tục tăng nhanh.

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *