Đông Anh, Khát vọng vươn lên – Phim tài LiệuPhim Tài Liệu của Huyện ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Huyện Đông ANh Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng Nông nghiệp, nông thôn.

Đơn vị sản xuất: Trung tâm VHTTTT Huyện Đông Anh.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/bat-dong-san

2 thoughts on “Đông Anh, Khát vọng vươn lên – Phim tài Liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *