Diễn viên Kim Đào “Ba cứ nhậu xỉn là đuổi đánh mẹ con tôi, tôi từng hận ba nhưng chỉ 1 cuộc đtDiễn viên Kim Đào chia sẻ: “Ba cứ nhậu xỉn là đuổi đánh mẹ con tôi, tôi từng hận ba nhưng chỉ 1 cuộc điện thoại ú ớ, mọi giận hờn tan biến hết”

Xem thêm các bài viết Giải Trí:https://surprisedfarmer.com/category/giai-tri

0 thoughts on “Diễn viên Kim Đào “Ba cứ nhậu xỉn là đuổi đánh mẹ con tôi, tôi từng hận ba nhưng chỉ 1 cuộc đt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *