0 thoughts on “Dịch vụ đòi nợ: Khó quản lý nhưng cũng không cấm

  • Pháp luật để đâu mà lại phải thành lập công ty đòi nợ thuê ??? Chẳng khác nào là nơi tụ tập thành phần côn đồ,xăm trổ lộng hành hợp pháp !!!

  • Ko co luật đòi nợ thuê thị ngươi dân sẽ bị quịt tiền nhiều hơn chúng nó chủ ý vay tiền nhưng ko trả

  • Đòi nợ thuê là tệ nạn của xã hội…Việt Nam! cần loại bỏ để thu phục lòng dân…Cán bộ là những tập toàn đòi nợ thuê…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *