0 thoughts on “Đi Chợ Trời Ở Châu Âu Mua Trái Cây Rau Quả Hạt Dẻ. | quả hạt dẻ

  • Chợ trời ở đây làm gì giống chợ trời ở VN. Nhìn sạch, người đi mua nhìn rất từ tốn.

  • Trái cây ngon quá trời mà có 2 euro quá rẻ c . Nhìn lựu ngon vậy cũng có 2 euro bên mình mà bán giá này ta mua hết .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *