ĐBQH LUU BÌNH NHƯỠNG và CÁI KẾT không thể TỐT HƠn cho bà CTQH NGUYỄN THỊ KIM NGÂNChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Quốc hội sẽ dành 3 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với các vấn đề thuộc 04 lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông. Theo đó, trách nhiệm trả lời chính thuộc 04 Bộ trưởng, đó là: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan sẽ tham gia trả lời, giải trình làm rõ thêm những nội dung thuộc trách nhiệm quản lý. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp báo cáo, giải trình một số vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Tại kỳ họp này, Quốc hội tiếp tục áp dụng cách thức tiến hành chất vấn như các kỳ họp trước. Theo đó, mỗi Bộ trưởng có 05 phút báo cáo trước phiên chất vấn; mỗi lượt chất vấn có từ 03 đến 05 đại biểu đặt câu hỏi và mỗi đại biểu được hỏi 01 phút; Bộ trưởng trả lời không quá 03 phút đối với 01 nội dung chất vấn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi ngắn gọn, đúng phạm vi chất vấn; trong quá trình chất vấn, đại biểu có thể tranh luận khi thấy chưa thỏa đáng, thời gian tranh luận không quá 02 phút. Các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm câu hỏi và có giải pháp, lộ trình thực hiện. Kết thúc phiên chất vấn, Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để Chính phủ, các Bộ, ngành triển khai thực hiện và làm cơ sở để các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan hữu quan; sự tích cực, chủ động của các vị đại biểu Quốc hội, phiên chất vấn sẽ diễn ra dân chủ, sôi nổi, đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông
:https://surprisedfarmer.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

One Response to “ĐBQH LUU BÌNH NHƯỠNG và CÁI KẾT không thể TỐT HƠn cho bà CTQH NGUYỄN THỊ KIM NGÂN”
  1. Thanh Giangthanh December 2, 2019

Leave a Reply