One thought on “Dán màn hình chính hãng Moxiao Xing PPF dẻo cao cấp

  • Miếng dán rất đẹp khavs hẳn miếng dán mấy chục ở ngoài nhưng bị 1 vết cắt gang ở giữa .. chấm thì 9/10 uy tín và rất nhiệt tinh có dịp sẽ ủng hộ thêm thanks kiu shop <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *