Đài PT-TH Sơn La : Đưa tin về hội thảo khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứuNgày 5/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đại học Quốc gia Hà Nội, Chương trình Tây Bắc, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm kkhoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học và chuyển giao kết quả “Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ xử lý hạt ngô giống bằng một số nano kim loại để tăng năng suất thu hoạch của cây ngô tại một số địa phương vùng Tây Bắc”

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *