8 thoughts on “Đại học kinh tế tài chính .. vắng tanh như có Ma vì Đại dịch *corona* . có thể sẽ nghỉ hết mùa hè.

  • thử hỏi có bạn sinh viên nào đóng tiền tỷ vào cái trường kinh tế tài chính này , sau khi đã tốt nghiệp đại học kinh tế tài chính mà lấy lại được 1/2 số tiền đã đóng , cu ly cả đám ngu , các bạn nghe mình cứ để tiền đóng học phí mà đầu tư vào buôn bán thì không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày khá hơn . Kinh Tế Tài Chính = con số 0 .

  • bây giờ sắp hết tháng 4 năm 2020 rồi mà vẫn còn được nghỉ Tết của năm 2020 .. nghỉ Tết rồi lại nghỉ hè , đại học chắc dẹp luôn cho rồi , đóng bao nhiêu là tiền vào cái đại học Kinh Tế Tài Chính để làm gì , nuôi gia đình thầy hiệu trưởng thì họp lý hơn là mua bằng Đại Học . để làm gì …..?….????.

  • dịch bệnh toàn cầu đã đến , kinh tế đại học cũng dẹp , trường học càng cao càng chứa nhiều virus corona , máy lạnh càng nhanh nhiễm bệnh hơn , xây cao nhiều tầng dễ có Ma và ẩn chứa nhiều virus chết người , thôi không nên đi học nữa , để tiền buôn bán kinh doanh .

  • khi đại dịch xảy ra , xây trường lớn cũng vô nghĩa , chẳng thể kiếm trác thêm gì , vì sinh mạng con người còn khó giữ được , lúc đó thì đến trường để làm gì , đến trường để làm kinh tế sao , lúc có corona thì tài chính và kinh tế bằng con số 0 .

  • đại dịch đến thì tất cả các trường đại học sẽ thất thu vì không ai dám đến trường học , sẽ thay đổi tất cả khi có đại dịch lớn xảy ra với con người .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *