One thought on “Công bố điểm chuẩn học bạ các trường phía Nam

  • Tại sao chỉ các trường đại học to hồ chí minh dược xét học bạ nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *