Có nên để đất đai vận hành theo cơ chế thị trường | VTC16VTC16 | Tích tụ ruộng đất là nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh trong bối cảnh tái cơ cấu nền nông nghiệp hiện nay. Thế nhưng tích tụ ruộng đất như thế nào cho hiệu quả, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và nông dân thì vẫn còn là câu hỏi lớn và có nên để đất đai vận hành theo cơ chế thị trường?

Kênh Truyền hình Nông nghiệp – Nông thôn (VTC16)
* Facebook:
* Xem lại chương trình tại Website:
* Tổng Đài: 1900.6145
* Email: Truyenthong3n@gmail.com
* Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà VTC Tower số 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *