CLIP GIOI THIEU TRUONG DH KINH TE TAI CHINH TP.HCMTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-TÀI CHÍNH TPHCM ĐÃ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN “ĐÀO TẠO & HỘI NHẬP” DO TẠP CHÍ THẾ GIỚI MỚI TỔ CHỨC SỐ 03 NĂM 2012
Xem nội dung về các ngành nghề hấp dẫn và nội dung tuyển sinh đào tạo của trường trình bày trong chương trình “ĐÀO TẠO & HỘI NHẬP” 2012 tại web:

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *