Chữa bài tập Lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS – Chương 1 & Chương 2Chữa bài tập Lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS – Chương 1 & Chương 2
Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Thu Hiền – Khoa Kế toán – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
File Giáo trình:

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

One thought on “Chữa bài tập Lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS – Chương 1 & Chương 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *