Chợ phiên nông sản cuối tuần tại Big C Thăng LongĐây là Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 nhằm hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã khôi phục sản xuất, phát triển thị trường; Tạo cầu nối giữa sản xuất và tiêu thụ, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kết nối tiêu thụ nông sản vào chuỗi siêu thị Big C và GO! Việt Nam; Tuyên truyền, quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn, sản xuất theo hướng hữu cơ, từ đó hỗ trợ việc hình thành và phát triển các chuỗi giá trị nông sản bền vững. Chương trình do Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức từ ngày 05 – 07/6/2020 tại Big C Thăng Long.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *