Chính sách và cuộc sống: Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệpCó những nội dung chính:
– Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp: góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững và đảm bảo an sinh xã hội;
– Những quy định mới về Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020;

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *