19 thoughts on “Chính phủ chia tay nguyên Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

  • Tao mắc mệt gê. Không đuổi đầu thì chừng nào bã mới dừng lại. T bó tay toàn nói tốt, nói phét

  • Cái xã hội này thiệt là buồn cười,giết hàng nghìn người mà đc khen thưởng

  • nhờ Bộ Trưởng mà đạt nhiều tiền bộ về Khoa học công nghệ + nâng cao tuổi thọ cho người Việt kìa – ghê hôn – nhờ nhập thuốc giả mà dân ta được nâng cao tuổi thọ đó, còn ai tin vào phát ngôn của Cán Bộ Đảng nữa hay khôngggggggggg?
    mà người Việt Nam dỏng tai lên mà nghe cho rõ nghe ko phải là bãi nhiệm mà là "chúc mừng Bộ Trưởng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ – chuyển sang công tác mới nha." Dân Việt Nam chớ mừng vội ^^

  • Bà Tiến đã có nhiều đóng góp bào chế thuốc ung thư… Giúp bệnh nhân mau ngừng thở, kết thúc đau đớn

  • ba tiên rât tai gioi .ma sao ko đe ba tiên lam bô nua vây bac trong .oi la bac trong đa đê lac mât nguoi tai gioi trong nganh y vây

  • búa liềm lưỡi bò liếm bừa

    búa liềm sao vàng sàng vào liếm bừa.
    khi nào từ bỏ búa liềm ?

  • Nó nhập thuốc giả về bán, hại dân hại nước vậy mà vẫn còn sống. Tao sợ cái gọi là đảng cộng sảng vler :)))

  • Nhập thuốc giả về đóng góp bệnh tật cho dân chứ tốt đẹp gì, sử tử còn ko rửa sạch tội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *