Chàng cà lăm mua cơm tấm – CÔNG TY MÔI TRƯỜNG THẢO NGUYÊN XANH stCÔNG TY MÔI TRƯỜNG THẢO NGUYÊN XANH – 0839118552 – www.lapduan.com.vn

– Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
– Lập báo báo giám sát môi trường theo từng quý, từng năm rõ ràng
– Lập báo cáo về đánh giá tác động môi trường từ cấp sở đến cấp bộ
– Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
– Lập cam kết bảo vệ môi trường.
– Lập đề án bảo vệ môi trường
– Hồ sơ xả nước thải

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/moi-truong

One thought on “Chàng cà lăm mua cơm tấm – CÔNG TY MÔI TRƯỜNG THẢO NGUYÊN XANH st

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *