Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em gái vị thành niênTrẻ em gái là đối tượng dễ bị tổn thương, phải gánh chịu rất nhiều rủi ro và cần được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh; trong đó có vấn đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bởi đây là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác DS-KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số.
Trẻ em gái vị thành niên hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn như: định kiến về giới, nạn tảo hôn, hay mang thai ngoài ý muốn.
Vì vậy:
– Trẻ em gái vị thành niên được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục, được học tập và không bị bạo hành.
– Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên là đầu tư cho sự phát triển bền vững.
– Không mang thai ở tuổi vị thành niên vì sức khỏe, hạnh phúc và tương lai của bạn.
– Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân để xây dựng gia đình hạnh phúc.
– Tuổi trẻ tích cực thực hiện chính sách Dân số-Kế hoạch hóa gia đình.
– Thực hiện bình đẳng giới, góp phần đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh.
Đầu tư cho trẻ em gái là nền tảng quan trọng về sức khỏe, cuộc sống hạnh phúc của gia đình và cộng đồng cũng như cả quốc gia./.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/khoe-dep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *