Câu chuyện hình ảnh: Môi trường đang đứng trước các mối đe dọaMã Thị Hồng Mơ MSSV: K37.603.060. Tên câu chuyện: Môi trường đang đứng trước các mối đe dọa. Địa 12. Bài 15:Bảo Vệ Môi Trường Và Phòng Chống Thiên Tai. Phần 1 Bảo vệ môi trường. Mục đích: khởi động giờ học.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/moi-truong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *