Đổi ngày sang thứ trong excel

Đổi ngày bằng công thức: =TEXT(ngày cần đổi,”[$-42a]dddd”) Hoặc fomat cell thành [$-42a]dddd Hiển thị sang Tiếng anh fomat thành dddd hoặc dùng công thức...

How To Perfect Hair Cutting Photoshop CS3

अगर आप || SR Creation Studio || चैनल को पसंद करते हैं तो Plz… हमारे चैनल को Subscribe करें- :- हमारा पॉपुलर वीडियो देखें 👇👇👇...