Category: Công Nghệ

Những kiến thức căn bản khi sử dụng công thức tính toán trong Excel | hiện công thức trong excel 2010

Trong MS Excel, công thức là các phương trình thực hiện các tính toán khác nhau trong các bảng tính. Mặc dù Microsoft giới thiệu thêm nhiều hàm mới qua các năm, khái niệm công thức bảng tính Excel vẫn giống nhau trong tất cả các phiên bản Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007 …

Tôi đã chạy bộ mỗi ngày trong một tháng, hãy xem điều gì xảy ra với cơ thể của tôi | cách tạo ngày tháng trong excel

Mọi chuyện bắt đầu khi một người bạn mời tôi chạy 5k với cậu ấy – nghĩa là 5 km. Nghe có vẻ không giống lắm, nhưng chừng đó là quá nhiều khi bạn gần ba mươi tuổi và chưa bao giờ chạy lại kể từ khi học thể dục ở cấp ba. Chưa kể đến …

Cách dùng hàm SUMIF – Hàm tính tổng có điều kiện trong Excel | cách dùng hàm sumif trong excel

Cách sử dụng hàm SUM và hàm SUMIF trong Excel, cách dùng hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện trong Excel với ví dụ minh họa chi tiết, dễ hiểu. ⏬ Download file Excel và các bài tập về cách dùng hàm sumif: 💎 Cách sử dụng các hàm trong Excel cơ bản thông dụng: …