Category: Công Nghệ

Học Excel cơ bản #5: Cách chèn thêm cột, thêm dòng trong Excel | chèn excel vào word 2013

Học Excel cơ bản online #5: Cách chèn thêm cột trong Excel, chèn thêm dòng trong Excel, chèn thêm nhiều hàng hoặc nhiều cột trong Excel ✅ Đăng ký nhận video hữu ích & ủng hộ Đỗ Bảo Nam Blog: 👉 Bộ video hướng dẫn cách làm Powerpoint toàn tập cực hay: 🔷 Những thủ thuật …

Hàm IF trong excel 2016 | công thức hàm if trong excel

Hàm IF trong excel 2016 | Học Excel cơ bản | Tin học ứng dụng Ý nghĩa của hàm IF: Kiểm tra điều kiện và kết quả trả về Công thức =if(điều kiện, giá trị thỏa điều kiện, giá trị không thỏa điều kiện). Link đăng ký theo dõi kênh: …………………………………………. Bạn hãy theo dõi kênh …

Những kiến thức căn bản khi sử dụng công thức tính toán trong Excel | hiện công thức trong excel 2010

Trong MS Excel, công thức là các phương trình thực hiện các tính toán khác nhau trong các bảng tính. Mặc dù Microsoft giới thiệu thêm nhiều hàm mới qua các năm, khái niệm công thức bảng tính Excel vẫn giống nhau trong tất cả các phiên bản Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007 …