Category: Công Nghệ

So sánh dữ liệu giữa 2 cột và đánh dấu sự khác nhau giữa 2 cột trong excel I Vương Văn Hiệu

So sánh dữ liệu trong 2 cột và đánh dấu sự khác nhau giữa 2 cột đó trong excel Ở video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách so sánh dữ liệu trong 2 cột để tìm ra những ô khác nhau và đánh dấu chúng Sử dụng conditional formatting để đánh dấu các …