Bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi và quy định cơ bản



Đất đai nói chung và đất nông nghiệp nói riêng là một loại tài nguyên quý giá của quốc gia và đất đai thì không giống nhau ở những nơi khác nhau, đồng thời đây lại là loại tài nguyên khó tái tạo. Do vậy, cần phải có những chính sách, biện pháp sử dụng đất đai một cách hợp lý để có hiệu quả cao khi sử dụng. Khi đất nông nghiệp bị thu hồi sẽ kéo theo sự ảnh hưởng đến nhiều hoạt động khác có liên quan đến ngành nông nghiệp. Một trong những ảnh hưởng đó là sự ảnh hưởng đế sinh kết của các hộ gia đình, cá nhân ở làm nông nghiệp bị mất đất.

DANH SÁCH PHÁT LIÊN QUAN:
– Tư vấn hành chính:
– Mua bán nhà đất:
– Quê tôi miền Tây:

LIÊN HỆ HỖ TRỢ:
– Điện thoại: +84 – 0888464922
– Blogger:
– Ngã Sanh:
– Nghề Nông:
– Facebook:

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *