Bộ Tài chính đối thoại với doanh nghiệp về thuế, hải quan – Nguồn VTVGặp khó khăn trong việc thực hiện Luật thuế XNK hay sự không nhất quán khi áp dụng miễn giảm, gia hạn thuế TNDN là những vấn đề chính được các DN thực sự quan tâm tại tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và DN về chính sách thủ tục hành chính thuế, hải quan được tổ chức tại Hà Nội vào sáng ngày 30/10/2013…

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *