Bộ NN&PTNT và Điện lực đưa hạn xả nước chống hạn Miền Trung – Tây NguyênBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa thống nhất đưa ra một lịch xả nước chống hạn khu vực Tây Nguyên-Miền Trung, sau khi các địa phương liên tục lên tiếng về việc khan thiếu nước cho cây trồng và nước sinh hoạt nhiều nơi. Lịch xả nước này đưa ra đi kèm với yêu cầu các địa phương cần huy động mọi nhân lực và cách thức để lấy nước theo lịch xả nước. Đây được coi là một tiền lệ trong việc điều tiết nước từ trước đến này.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *